Opšti model uspostavljanja klastera
 1. Uspostaviti infrastrukturu za podršku razvoja klastera
  • Organizovati razvojne i edukativne centre na nivou regiona
  • Promovisati informacije o klasterima
  • Oformiti timove u okviru centara za podršku razvoja klastera
  • Kreirati klaster predstavništva vlade
  • Olakšati formiranje spoljnih veza / međunarodne saradnje
 2. Identifikovati mogućnost uspostavljanja klastera unutar regiona
  • Identifikovati potencijal za uspostavljanje klastera
  • Načiniti modele i mape sistemskih veza
  • Proceniti sebe naspram drugih regiona i naspram konkurenata
 3. Aktivnosti na uspostavljanju klastera
  • U regionima gde postoji kritična koncentracija preduzeća uspostaviti klaster asocijacije
  • Učiniti formalnim postojeće komunikacione kanale
  • Unaprediti saradnju među preduzećima - razvoj mreža
 4. Obuka specijalizovane radne snage
  • Angažovanje stručnjaka i specijalizacija ljudi za određene oblasti rada
  • Osnovati klaster centre obuke
  • Oformiti partnerstva između obrazovnih institucija i klastera
  • Podržati regionalne saveze za obuku
  • Povećati nivo saradnje između regiona na nacionalnom i internacionalnom nivou
 5. Razvoj i primena savremenih tehnologija i podrška preduzetničkim idejama
  • Investirati u inovaciju i zapošinjanje biznisa
  • Podržati inkubatore zasnovane na klasteru
  • Ohrabriti razvoj poslovnih mreža preduzetnika
  • Podržati razvoj tehnoloških parkova
 6. Ustrojavanje organizacione i upravljačke strukture
  • Definisati organizacionu strukturu klastera, tokove informacija i upravljačke mehanizme.
  • Definisati razvojne timove klastera
  • Prilagoditi organizacionu strukturu preduzeća radu u klasterima
  • Unaprediti upravljačku strukturu
  • Ustrojiti mehanizme praćenja i merenja procesa u klasteru
 7. Unapređenje marketinga i brending regiona
  • Utvrđivanje zahteva okruženja i prilagođavanje klastera tim zahtevima
  • Promovisati klastere - proizvode, usluge, prateće servise...
  • Omogućiti izgradnju distribucionih kanala za izvoz proizvoda i usluga
  • Stvaranje brenda regiona
 8. Usmeravanje razvoja klastera
  • Podsticanje zajedničkih projekata učesnika klastera
  • Investirati u R&D klastera
  • Finansirati kritične faktore fondacije

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka