Centar za konkurentnost i razvoj klastera formiran je odlukom Saveta Fakulteta tehničkih nauka juna 2007. godine sa ciljem aktivnog uključivanja u programe unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srbije.

 

STRATEŠKI CILJ rada Centra predstavlja stvaranje uslova za proizvodnju dodate vrednosti kroz jačanje sektora proizvodnje materijalnih proizvoda i usluga, podizanje konkurentnosti preduzeća, promociju i uvođenje svih oblika sistema menadžmenta kvaliteta, obezbeđenje pune funkcionalosti klasterskog umrežavanja i time ostvarenje uticaja na njihovo trajanje/održivost. Ostvarenje ovako definisanog cilja u mnogome bi doprinelo usklađivanju i rastu ekonomskih pokazatelja razvoja u regionima Republike Srbije.

OPERATIVNI CILJEVI bi trebalo da budu usmereni ka oblikovanju paketa usluga usmerenih ka:

  • Prvom nivou – klasteru kao sistemu, u smislu jačanja veza između preduzeća i veza sa okruženjem, upravljanja i razvoja, strategijskog pozicioniranja i stvaranja prepoznatljivog imidža Srpskog klastera
  • Drugom nivou – preduzećima u klasteru kroz infrastrukturu klastera u cilju podrške sopstvenom rastu, razvoju, uvođenju sistema kvaliteta, elektronskog poslovanja i time ostvarenju profita.

Ostvarenje datih ciljeva može se izvesti kroz realizaciju strukturnih strateških projekata
Eksperti centra oblikuju i organizuju seminare, treninge, in-company obuke u oblasti:

  • Upravljanja projektima
  • Unapređenja poslovanja primenom IT i Interneta
  • Promocije, formiranja i vođenja klastera
  • Istraživanja tržišta

Print  

Minimize

 
   
 
Korisnici usluga Centra za razvoj klastera

Osnovni korisnici rezultata rada Centra trebalo bi da budu privredni subjekti od preduzetnika do velikih sistema koji dobijaju podršku u formiranju i razvoju poslovnih mreža zasnovanih na znanju i iskustvima ekspertskih grupa Centra. Interesnu grupu upotpunjuju činioci državne uprave, Ministarstva, Privredna komora i agencije koje u Centru treba da vide instituciju za sprovođenje politike unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srbije. Univerzitet, kao prostor u kome se Centar razvija, vidi njegovo postojanje kao stalan izvor informacija o privrednim kretanjima, novim prilazima u menadžmentu i organizaciji preduzeća, te razvoju ljudskih resursa i primeni savremenih tehnologija u poslovanju.

Program razvoja klastera u oblasti usluga bi trebalo da bude komplementaran programu podrške razvoju klastera Ministarstva Ekonomije, turizma i regionalnog razvoja i Ministarstva trgovine i usluga Vlade Republike Srbije. Program bi trebalo da doprinese i jačanju inicijativa inovativnih centara akademske zajednice koji su prepoznajući značaj klastera započeli aktivnosti u pravcu ostvarenja strateških i operativnih podloga za umrežavanje preduzeća.

Centar je do sada organizovao dvodnevni seminar/trening za člnice klastera i druga preduzeća u Novom Sadu, Inđiji, Somboru i Vršcu. Centar je nosilac projekta oblikovanja Strategije razvoja klastera u AP Vojvodini

Strateško upravljanje projektima na delu

Projekti i njihovo vođenje pružaju značajne mogućnosti za postizanje konkurentske prednosti i ostvarivanje dodatne vrednosti za preduzeća. Moramo da rukovodimo projektima više nego jednostavno taktički i operativno. Moramo da rukovodimo projektima STRATEŠKI. Strategija pri rukovođenju projekata je neophodna da bi se mogućnosti pretvorile u prednosti. Ova obuka se usredsređuje na ključne činioce Strategije koji se zasnovaju na realnom okruženju. Različiti vidovi delovanja rukovodioca se razmatraju, neki uspešni, neki ne tako dobri. Obuka pomaže strateškom rukovodiocu projekta da postavi pitanja zašto, šta, kako, ko, kada i gde vezano za projekat. Razumevajući željene strateške ishode projekta i koristeći odgovarajuće taktike primene kao činioce jasne Strategije projekta pomažemo preduzeću da dostigne značajniju konkurentsku prednost/vrednost u projektima i da shvati/prihvati stratešku inicijativu interesnih grupa.

Print  

 

CENTAR ZA KONKURENTNOST I RAZVOJ KLASTERA

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 7
21000 Novi Sad

 

 

Link ka zvaničnom sajtu je http://www.ftn.uns.ac.rs/20662370/naucno-strucni-centar-za-razvoj-klastera

 

Ostale informacije: iz Agencije za privredne registre

Print  

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka