9. februar 2023
  Search

Minimize

 
NAR je ubedljivo najuticajnije udruženje posrednika u prometu nepokretnosti na svetu, koje ima preko 1,3 miliona članova (od toga oko  milion u SAD i 300 hiljada u više od 60 država – u Brazilu, Ruskoj Federaciji, Indiji je kao i u SAD najveće i osnovno udruženje posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti).
Način poslovanja i principi poslovne saradnje, kao i način arbitriranja u sporovima između posrednika je jako sličan sistemu koji funkcioniše na delu srpskog tržišta, odnosno u Beogradu. Kodeks poslovne etike Realtora je jako sličan Kodeksu poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti, Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti u PKS, koji predstavlja “unapređenu verziju” Kodeksa poslovne etike udruženja KROV (a i UPPN-KROV i NUPS), koji ne napisan 90’tih godina na osnovu pravila poslovanja koja su važila, a i danas važe na beogradskom tržištu, bez ugledanja na NAR i prepisivanja njegovog Kodeksa.
Učesnici su dobili informacije o MLS-u, koji je baza podataka i sredstvo za oglašavanje na internetu, koji bi uz neke izmene mogao da se uvede i u Srbiju.
Ovaj kurs je namenjen posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti koji žele da unaprede svoje poslovanje i da steknu osnovna znanja o alatima i tehnikama koje koriste njihove kolege u najrazvijenijim tržišnim ekonomijama ( u SAD, Ruskoj Federaciji, Indiji, Brazilu, Japanu, Južnoj Koreji, državama članicama EU i ostalima), kao i onima koji žele da pohađaju ostale kurseve za sticanje NAR kvalifikacija (ABR, CIPS, CRS...) i da postanu deo ove velike organizacije.
 

Kurs je organizovan uz podršku IHC Global. 

Predavač je dr. Slaviša Pešić.

Minimize

 

 

 

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka