15. avgust 2022
  Search

Nastavak teksta

Informacije se mogu dobiti preko telefona 011/330-0949 i 011/330-0946. Među predavačima seminara su i Aleksandra Kon i mr Milić Đoković, autori knjige POSREDOVANJE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI, koja sadrži materiju iz sva četiri predmeta koji su predmet stručnog ispita. Informacije u vezi knjige mogu se dobiti preko telefona 064/1286-340 i 060/5544-756.

Kandidati se za stručni ispit primpremaju samostalno, a korišćenje knjige ili pohađanje instruktivnih seminara nije obavezno

Letak PKS za instruktivni seminar

 

                                                                                                         

                                                                                                         

Privredna komora Srbije – Centar za edukaciju

i

Udruženje za trgovinu

 

 

organizuju šestodnevni instruktivni seminar

 

POSREDOVANJE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

-Priprema za polaganje stručnog ispita za licencu Posrednika-

10,11,17,18,24. i 25. novembar 2014. godine (ponedeljak-utorak), od 09.00 do 16.30

Privredna komora Srbije, Resavska 15, velika sala CESO

TEME:

PRAVNI OKVIR U VEZI SA POSREDOVANJEM U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

ð  Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

ð  Zakon o prometu nepokretnosti

ð  Zakon o obligacionim odnosima

ð  Stvarno pravo

ð  Nasledno i porodično pravo

ð  Katastar nepokretnosti – knjiženje nepokretnosti

FINANSIJSKI I PORESKI ASPEKT POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

ð  Finansijske institucije učesnika na tržištu nepokretnosti

ð  Platni promet i devizno poslovanje

ð  Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

ð  Poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

MENADŽMENT U POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

ð  Marketing nepokretnosti

ð  Menadžment nepokretnosti

ð  Poslovno pregovaranje u prometu nepokretnosti

ð  Komuniciranje u prometu nepokretnosti

ð  Poslovno ponašanje posrednika u prometu nepokretnosti

ð  Posrednička praksa u Srbiji

OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE

ð  Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja

ð  Pravila uredjenja i gradjenja

ð  Izgradnja objekata

ð  Geodetski planovi

ð  Energetska efikasnost zgrada

ð  Arhitektonsko vrednovanje objekata

PREDAVAČI:

prof. dr Luka Todorović

dr Siniša Dostić

mr Milić Đoković

Aleksandra Kon, dipl. pravnik

Aleksandra Lukač, d.i.a.

Danijela Bojičić, advokat

                      Cilj seminara:

Priprema polaznika za profesionalnu orijentaciju i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Republici Srbiji prema Pravilniku o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Seminar je namenjen:

Profesionalcima u poslu posredovanja u prometu nepokretnosti i agentima svih nivoa poslovne odgovornosti i svima koji žele da se bave ovim perspektivnim poslom u skladu sa Zakonom o posredovanju i podzakonskim aktima

Polaznici dobijaju: radni materijal i CD, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Kotizacija:

35.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

' (+381 11) 3300 949, 3300 946, 6 (+381 11) 3230 949

* edukacija@pks.rs / www.pks.rs

 

 

 

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka